Kies / Choose / Choisi / Wählen Sie

 Nederlands   English   Francais   Deutsch


 

Restaurant en Allergie

Introductie: 5/6

Hier vindt u achtergrond informatie over allergie en anafylaxis. Wat het is; waar je allergisch voor kunt zijn; wat de klachten kunnen zijn; wie het kunnen krijgen;op wie het invloed heeft; etc.

[HOME]
1. Wat is Allergie?
2.
Wat zijn Allergenen?
3.
Wat zijn de Klachten?
4.
Wie krijgt het?
5.
Wat is de Impact?
6.
Wat is de behandeling?

Allergie heeft nog al een impact op de persoon die allergisch is. Regelmatig zijn er onderzoeken gedaan waarbij de kwaliteit van leven van allergische personen bekeken is.
In het kader van voedselallergie is dit ook gedaan, en ook hier blijkt er een flinke invloed te zijn op de kwaliteit van leven van voedselallergische personen of hun ouders. Deze is zelfs groter dan bij gelijkaardige aandoeningen zoals astma of diabetes. 

Maar bij voedselallergie komt er nog een ander aspect kijken. Dit komt omdat voedsel bij allerlei sociale activiteiten aanwezig is en voedsel ook gebruikt wordt als sociale activiteit ("kom we gaan uit eten!")

Dit betekent dat een voedselallergisch persoon goed geïnformeerd moet zijn en ook goed moet kunnen uitleggen wat hij wel of niet mag. Maar het gaat niet alleen om de voedselallergische persoon of diens ouders! Ook anderen die met deze persoon te maken krijgen of aan wie de zorg is toevertrouwd moeten weten wat het is, op welke wijze blootstelling kan plaats vinden, hoe zij een reactie kunnen herkennen en hoe ze moeten handelen.

Dit geldt dus o.a. ook voor het iedereen werkzaam in een restaurant, catering, school, kinderopvang, sportkantines, etc., maar ook recreatieparken, levensmiddelenindustrie, keukens in ziekenhuizen en noem maar op.

Eigenlijk overal waar eten aanwezig is, geconsumeerd wordt en er kans op blootstelling (inname) bestaat.

Als je dit statistisch zou doorrekenen kom je op ca. 25 - 35% van de bevolking dat rekening zou moeten houden met voedselallergische personen! Om een beeld van de grootte te geven moet je denken dat kinderen en volwassenen aan allerlei sociale activiteiten meedoen, zoals gezin, familie, vrienden ( 1e sociale kring, waar het contact het meest frequent is),  zoals, kinderopvang, school, sport en verenigingsleven (2e sociale kring, meerdere keren per week contact) en de 3e sociale kring waar de contacten minder frequent zijn, maar waar wel geïnformeerd en gecommuniceerd moet worden voor die zo hoog nodige veilige omstandigheden, denk hierbij aan uw eigen zaak (restaurant, cateringbedrijf) maar ook aan vakantie, reizen, etc.
Klik hier voor een korte powerpointweergave
van de sociale activiteiten waar een ieder aan deelneemt, ook de voedselallergische mens.

[introductie 4]                                                                      [introductie 6]


Home        Contact         FAQ        Sitemap

© 2008 Nederlands Anafylaxis Netwerk. All rights reserved